Badania naukowe nad TM

badania
Transcendentalna Medytacja - Program zweryfikowany przez współczesną naukę

Ponad 600 badań naukowych zostało przeprowadzonych nad Programem Transcendentalnej Medytacji w 200 niezależnych instytutach badawczych w 36 państwach. Badania te potwierdziły korzyści płynące ze stosowania TM we wszystkich dziedzinach życia. Poniżej przedstawimy niektóre z najbardziej interesujących wyników:

Umysł

 • Wzrost inteligencji i zdolności uczenia się
 • Wzrost kreatywności
 • Lepsze wyniki w nauce
 • Lepsza zdolność koncentracji
 • Poprawa pamięci
 • Optymalizacja funkcjonowania mózgu

Zdrowie

 • Unikalny stan głębokiego odpoczynku osiągany podczas stosowania techniki Transcendentalnej Medytacji usuwa stresy i zwiększa uporządkowanie funkcjonowania całego organizmu
 • Ogólna poprawa zdrowia
 • Zdrowszy tryb życia Normalizacja ciśnienia krwi
 • Zmniejszenie ryzyka chorób serca
 • Zmniejszenie objawów astmy oskrzelowej
 • Zmniejszenie chronicznych bólów głowy
 • Normalizacja wagi
 • Wzmocnienie układu odpornościowego organizmu
 • Zmniejszenie zapotrzebowania na narkotyki, alkohol i tytoń
 • Szybszy czas reakcji
 • Wzrost energii i witalności 
 • Odwrócenie procesu starzenia się

Zachowanie

 • Rozwój zintegrowanej osobowości
 • Zmniejszenie poziomu lęku
 • Zmniejszenie znerwicowania
 • Zmniejszenie depresji Wyższy poziom samorealizacji
 • Wzrost wydajności pracy Lepsze stosunki z innymi
 • Wzrost zdolności organizacyjnych
 • Większe zadowolenie z pracy
 • Lepsze stosunki ze współpracownikami i przełożonymi

Społeczeństwo 

 • Obniżenie poziomu przestępczości
 • Zmniejszenie liczby przyjęć do szpitali
 • Zmniejszenie liczby wypadków drogowych Wzrost pozytywnych trendów


Badania zostały opublikowane w wielu czołowych pismach naukowych, między innymi w: 
Science, Lancet, Scientific American, American Journal of Physiology, International Journal of Neuroscience, Experimental Neurology, Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, Journal of Canadian Medical Association, American Psychologist, British Journal of Educational Psychology, The Journal of Mind and Behavior, Journal of Counseling Psychology, Academy of Management Journal, , Journal of Conflicts resolution, Perceptual and Motor skills, Criminal Justice and Behavior, Journal of Crime and Justice, Proceedings of Endocrine Society, Journal of Clinical Psychiatry, Social Indicators Research.