Transcendentalnej Medytacji można nauczyć się wyłącznie od certyfikowanego nauczyciela. Nie można nauczyć się jej z książki, kasety audio czy wideo. 

Transcendentalna Medytacja jest nauczana w taki sam sposób wszędzie na świecie: w formie siedmiostopniowego kursu, który zawiera otwarte wykłady, rozmowę indywidualną, osobistą instrukcje i spotkania grupowe. Na każdym etapie instrukcji prezentuje się nową wiedzę, by uczestnik mógł zrozumieć działanie Transcendentalnej Medytacji na podstawie własnych doświadczeń . 

Siedmiostopniowy kurs zawiera dwa otwarte wykłady, opisujące korzyści ze stosowania techniki Transcendentalnej Medytacji oraz jej mechanizm, krótki wywiad osobisty i cztery dni instrukcji. Pierwsze trzy stopnie można przejść bezpłatnie w dowolnym czasie. 

1. Wykład wstępny 
Przegląd korzyści płynących ze stosowania techniki Transcendentalnej Medytacji (1,5 godz.) Pierwszy wykład przedstawia korzyści płynące ze stosowania Transcendentalnej Medytacji dla umysłu, organizmu, zachowania i dla świata oraz prezentuje badania naukowe je potwierdzające. 

2. Wykład przygotowawczy
Mechanizm i pochodzenie techniki Transcendentalnej Medytacji (1 godz.) Wykład ten wyjaśnia, dlaczego ta technika jest tak prosta i naturalna, co różni ją od innych form medytacji i prezentuje jej pochodzenie. Jaśniejsze myślenie, lepsze zdrowie, bardzie satysfakcjonujące relacje z innymi, a nawet pokój światowy. Jak technika Transcendentalnej Medytacji może dać tak szeroko zakrojone efekty? Te dwa wykłady wyjaśniają zasady i praktykę przynoszącą takie korzyści oraz tłumaczą, jak możemy zacząć się nimi cieszyć w naszym życiu. Dają podstawową wiedzę i przygotowują do nauczenia się Transcendentalnej Medytacji. 

3. Rozmowa indywidualna z wykwalifikowanym nauczycielem techniki Transcendentalnej Medytacji bezpośrednio po wykładzie przygotowawczym (10 min.) 
Daje możliwość określenia indywidualnych korzyści, odpowiedzi na pytania i umówienia się na instrukcję osobistą. Powyższa część kursu jest bezpłatna, opłatę wnosi się przed instrukcją osobistą. Instrukcja (odbywa się w ciągu czterech kolejnych dni, zwykle począwszy od soboty) Pierwszego dnia otrzymuje się instrukcję osobistą w medytacji, następujące w kolejne trzy dni spotkania grupowe umożliwiają zrozumienie praktyki Transcendentalnej Medytacji na podstawie osobistego doświadczenia. 

4. Instrukcja osobista Nauczenie techniki Transcendentalnej Medytacji (1,5 godz.)
Indywidualne spotkanie z wykwalifikowanym nauczycielem Transcendentalnej Medytacji, w trakcie którego przekazuje on technikę i upewnia się co do właściwego jej stosowania. 

5. Pierwszy dzień sprawdzenia - Weryfikacja doświadczeń i dalsze instrukcje (1,5- 2 godz.) 
W czasie pierwszego spotkania grupowego nauczyciel sprawdza postępy, daje przegląd możliwych w czasie medytacji doświadczeń i radzi, jak wprowadzić praktykę medytacji do codziennej rutyny dnia. Umożliwia to jasne zrozumienie, jak powinna wyglądać prawidłowa medytacja. 

6. Drugi dzień sprawdzenia Mechanizm Transcendentalnej Medytacji na podstawie osobistego doświadczenia (1,5 –2 godz.) 
W trakcie tego spotkania nauczyciel wyjaśnia, co dzieje się w umyśle i organizmie w czasie stosowania techniki oraz w jaki sposób głęboki odpoczynek usuwa stresy i napięcia z układu nerwowego. Otrzymujemy wgląd w połączenie umysłu z organizmem i jego wpływ na doświadczenia w medytacji. 

7. Trzeci dzień sprawdzenia Mechanizm rozwijania wyższych stanów świadomości (2 godz.) 
Podczas ostatniego spotkania zostaje przedstawiona wizja długoterminowych korzyści i celów Transcendentalnej Medytacji, w tym rozwoju wyższych stanów świadomości. Korzyści, jakie zauważamy w pierwszych dniach będą się z czasem rozwijać, pozwalając nam w coraz większym stopniu korzystać z naszego pełnego potencjału. 

Po około dwóch tygodniach odbywa się kolejne spotkanie, sprawdzenie medytacji, przekazanie dodatkowych informacji na podstawie codziennej praktyki oraz odpowiedzi na pytania.

Po odbyciu kursu podstawowego zalecamy okresowe sprawdzanie medytację. Oferujemy również wykłady zaawansowane, specjalne wydarzenia i uroczystości czy kolejne kursy. 

Warunki uczestnictwa w kursie 

Czas: Instrukcja odbywa się zawsze w cztery następujące po sobie dni w czasie dwugodzinnych zajęć. Godziny spotkań ustalamy na kursie. Ponadto osoby uczące się powinny zarezerwować sobie dwa razy dziennie, rano i po południu po 20 minut na własną medytację. Regularna medytacja jest podstawą wszelkich korzyści. 

Opłata kursowa: Transcendentalna Medytacja jest autentycznym, skutecznym od wielu dziesięcioleci programem. Zachowała ona nienaruszone zasady przez tysiące lat, dzięki czemu także dzisiaj jej stosowanie gwarantuje sukces. Ta jednorazowa opłata gwarantuje wiedzę i umiejętność, z jakiej możemy korzystać do końca życia, regularnie medytując. Jako inwestycja w własne zdrowie, szczęście i życiowy sukces może zwrócić się wielokrotnie. 

Całkowita cena kursu obejmuje wykłady i szkolenia a także 6 miesięczną opiekę ze strony prowadzących kurs.

W tym 6 miesięcznym okresie zapewniamy specjalny program w czasie którego osoby nauczone TM mogą wyjaśnić swoje doświadczenia i zweryfikować poprawność stosowania techniki

Opłata za kurs pobierana jest przed osobistą instrukcją, kursanci otrzymują potwierdzenie wpłaty. Preferujemy wpłatę na nasze konto. Szczegóły w zakładce kontakt

1) 2200 zł to koszt kursu dla dorosłej pracującej osoby.
Możliwe jest rozłożenie tej kwoty na raty ( do ustalenia z prowadzącymi kurs ), pierwsza rata powinna wynosić 1000 zł
2) 1100 zł to koszt kursu dla studentów ( do 25 roku zycia ), emerytów i rencistów oraz bezrobotnych ( w przypadku bezrobotnych konieczne jest potwierdzenie z urządu pracy ) 
3) 3300 zł to koszt kursu dla rodziny ( tata, mama, dzieci do 24 roku życia )
4) 550 to koszt kursu dla dzieci do 10 roku życia - przynajmniej jeden rodzic powinien skończyć kurs Transcendentalnej Medytacji. Potrzebna jest zgoda dwóch rodziców.
5) Opłata specjalna 2800 zł dla osób, które czują się VIP - mi

Opłata specjalna 500 zł dla osób w bardzo trudnej sytuacji - do omówienia z prowadzącymi kurs.

Kobiety uczone są przez kobiety a mężczyźni przez mężczyzn.