Choroby serca a TM

Podsumowanie Oświadczenia Wydanego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Chorób Serca (AHA)

logo ahaZgodnie z oświadczeniem Amerykańskiego Stowarzyszenia Chorób Serca (AHA) technika Transcendentalnej Medytacji jest jedyną techniką medytacji, która wykazuje obniżenie ciśnienia tętniczego. Zgodnie z AHA, * ”Z powodu wielu negatywnych badań czy mieszanych wyników i braku dostępnych testów, wszystkie inne techniki medytacji (włączając Mindfulness) otrzymały ‘Klasę III, brak korzyści, Poziom Dowodu C’ rekomendacji. Tak więc wszystkie inne techniki nie są obecnie zalecane w praktyce klinicznej do obniżania ciśnienia tętniczego (RR).

Naukowe oświadczenie AHA donosi także o odkryciu, że obniżenie ciśnienia tętniczego poprzez stosowanie Transcendentalnej Medytacji powoduje spadek ilości zgonów, ilości zawałów mięśnia sercowego i udaru mózgu.

Naukowe oświadczenie AHA konkluduje tym, że alternatywne terapie, które zawierają technikę Transcendentalnej Medytacji są zalecane do uwzględniania ich w planie leczenia dla wszystkich ludzi z ciśnieniem tętniczym > 120/80 mm Hg.


 * Brook RD et al., Beyond Medications and Diet: Alternative Approaches to Lowering Blood Pressure. A Scientific Statement from the American Heart Association. Hypertension, 61:00, 2013.

facebook_page_plugin
Facebook

Technika Transcendentalnej Medytacji uczona jest w Polsce przez wykwalifikowanych nauczycieli, którzy reprezentowani są przez Transcendentalna Medytacja Polska
Technika Transcendentalnej Medytacji jest znakiem zastrzeżonym.

© Transcendentalna Medytacja Polska